Обука путем „Отворених школа едукације“ у области органске производње за 26 жена почеће у уторак 16. јуна 2015. године, у 10.30 часова у просторијама Центра за органску производњу из Селенче (улица Маршала Тита 102).

Обука је организована у оквиру пројекта “Менторство као алат за оснаживања жена корисница фарм инкубатора“ чији је циљ успоставлјање едукативне и менторинг подршке изабраним корисницама фарм инкубатора и стварање могућности за ефикаснији пласман готових производа на домаће тржиште. Такође, намера је креирати и акциони план у области родне равноправности чиме ће се додатно оснажити женска популација на локалном нивоу.

Отворене школе едукације представљају нови вид подршке развоју женског предузетништва у области органске производње, које поред других алатки, попут огледних поља, инкубатора, менторинга и удруживања, унапређују професионалне вештине и компетенције предузетница.

У едукацији учествују представнице осам женских сеоских удружења из Војводине која већ примењују принципе органске пољопривредне производње, а нови петомесечни циклус предавања и практичних радионица обухватиће основе појединих начина органске пољопривреде, пре свега оних који су специфични за поједине регионе Војводине, а који представљају и примере добре праксе. Указаће се на значај органске производње у савременој производњи хране, као и на трендове у Србији и Европској унији.

Пројекат реализује Центар за органску производњу из Селенче уз финансијску подршку Завода за равноправност полова.