U subotu 29. avgusta na porodičnom gazdinstvu preduzetnice Blaženke Beronje „Nananin salaš“ održana je peta po redu Otvorena škola edukacije u oblasti organske proizvodnje.

Početak realizacije projekta „Život u skladu sa prirodom – uspešna žena na selu“ otvorila je direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Vesna Šijački. Ona je istakla da je Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova na osnovu istraživačkih rezultata o položaju seoskih žena osmislio program “Otvorene škole edukacije”. Cilj je unaprediti profesionalne veštine i kompetencije preduzetnica za ovakav vid bavljenja poljoprivredom.

Jednodnevna radionica okupila je učesnice iz Bezdana, okoline i drugih vojvođanskih sela, kao i eminentne stučnjakinje u polju organske proizvodnje. Prof. dr Branka Lazić, autorka nekoliko knjiga o organskoj poljoprivredi, ukazala je na potencijale biobašte, na potrebu očuvanja i poboljšanja kvaliteta zemljišta uz maksimalno korišćenje istog i uz intenziviranje povrtarskih plodova kroz primenu biljaka prijatelja.

Podršku ovakvim inicijativama uputila je i mr Gordana Forgić, saradnica Poljoprivredne stručne službe Sombor, koja je učesnicama poklonila pakete semena autohtonog povrća. Primere dobre prakse  predočila je Marina Krstić vlasnica imanja „Sunčana strana” iz Hopova  predstavljajući svoju baštu koju obrađuje po principu permakulture kao i gradnju od slame kao spoj tradicije i inovacije.

Učesnice seminara posetile su i preduzeće “Agrobezdan”, koje je u svom poslovnom krugu deo prostora prilagodilo održavanju budućih manifestacija Bio-bazara i gastronomskih festivala zdrave hrane. Na ovaj način u Bezdanu se stvara platforma za buduće “Otvorene škole edukacije” u oblasti organske proizvodnje i agro – eko turizma koja ima za cilj poboljšanje ekonomskog položaja žena u ruralnoj oblasti i stvaranja povoljnijeg društveno-ekonomskog ambijenta za agrarni razvoj.

Projekat je realizovalo Udruženje žena “Feronia” – Bezdan uz finansijsku podršku Zavoda za ravnopravnost polova. Za realizaciju ovog programa dodeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 2 miliona dinara po “Javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima žena na teritoriji AP Vojvodine za finansiranje preduzetničkih inicijativa u oblasti organske proizvodnje”.

Sredstva je dobilo 8 udruženja žena koja su učestvovala u programu „Organska hrana – šansa za sve“ 2013. godine i koja već primenjuju principe organske poljoprivredne proizvodnje.