Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović otvorila je u subotu 13. maja 2017. godine “8. tradicionalnu vojvođansku kosidbu“ u Bačkom Dobrom Polju” na kojoj je učestvovala jedina žena kosač Cvijeta Knežević.

Kosačica Cvijeta Knežević jeste primer žene u rodno netradicionalnim zanimanjima koja često izazivaju stereotipna verovanja kako neki poslovi nisu za žene.

“Zavod za ravnopravnost polova kao pokrajinski mehanizam za rodnu ravnopravnost nastoji da podrškom ovakvim ženama utiče na društveno okruženje i na motivaciju i žena i muškaraca na netradicionalan izbor zanimanja, vodeći se konceptom koji podrazumeva da sva bića imaju slobodu da razvijaju svoje lične sposobnosti i prave izbore bez ograničenja nametnutih strogim rodnim ulogama.” – izjavila je direktorka Zavoda.