U ponedeljak, 21.11.2022. godine u Privrednoj komori Vojvodine, održana je svečana konferencija pod nazivom „Nauka i privreda na istom zadatku“, povodom godinu dana postojanja i rada Udruženja naučnica Srbije „SRNA“.

Tom prilikom Zavodu za ravnopravnost polova uručena je zahvalnica za podršku aktivnostima Udruženja „SRNA“ tokom 2022. godine koju je u ime ustanove primila Katarina Krajnović, službenica za odnose sa javnošću i marketing.

Zavod za ravnopravnost polova od početka prati i podržava rad ove organizacije koja je osnovana sa ciljem promocije rodne ravnopravnosti u nauci i obrazovanju sa namerom da unapredi položaj žena i devojčica u nauci i poveća njihovu vidljivost u široj društvenoj zajednici.

Predsednica Udruženja „SRNA“, prof. dr Sanja Podunavac Kuzmanović, istakla je značaj uspešnog povezivanja predstavnika akademske zajednice i javnih institucija, koji razbijaju rodne predrasude u zanimanjima i profesijama, i istakla da je jedan od ključnih ciljeva udruženja osnaživanje učenica i studentkinja za bavljenje naukom i inovacionim preduzetništvom, kao i ohrabrivanje žena da se pokažu kao liderke na rukovodećim poslovima.

Saradnja vladinog i civilnog sektora je od izuzetnog značaja za ostvarivanje ciljeva Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. godine do 2030. godine naročito u oblastima koje se tiču urodnjavanje javnih politika i zakonodavstva u oblasti obrazovanja i nauke, smanjivanja jaza u nauci i prosveti, kao i uspostavljanja sistemske podrške za podsticanje učešća žena u društvenim i tehnološkim inovacijama kao preduslova i podsticaja socio-ekonomskog razvoja društva.

Foto: Sonja Babić-Vejnović