Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović potpisala je 13. decembra 2021. godine ugovore sa predstavnicima udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine kojima su dodeljena bespovratna sredstva za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja žena u oblasti zdravstvene zaštite, obrazovanju mladih, informisanju i edukaciji žena i devojčica za primenu novih tehnologija sa akcentom na višestruko diskriminisane grupe žena.

Bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.330.000,00 miliona dinara dobila su 22 udruženja građana i žena kojima je na ovaj način data podrška u realizaciji aktivnosti na unapređenju rodne ravnopravnosti u svojim lokalnim zajednicama. Na ovaj način Zavod za ravnopravnost polova ispunjava nacionalne strateške ciljeve koji se tiču uspostavljanja mehanizama saradnje sa udruženjima i jačanja civilnog sektora.