Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић потписала је 13. децембра 2021. године уговоре са представницима удружења грађана са територије АП Војводине којима су додељена бесповратна средства за финансирање пројеката у области унапређења положаја жена у области здравствене заштите, образовању младих, информисању и едукацији жена и девојчица за примену нових технологија са акцентом на вишеструко дискриминисане групе жена.

 

Бесповратна средства у укупном износу од 5.330.000,00 милиона динара добила су 22 удружења грађана и жена којима је на овај начин дата подршка у реализацији активности на унапређењу родне равноправности у својим локалним заједницама. На овај начин Завод за равноправност полова испуњава националне стратешке циљеве који се тичу успостављања механизама сарадње са удружењима и јачања цивилно сектора.