Direktorka Zavoda Ivana Krsmanović posetila je 3. aprila 2024. godine Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore sa ciljem uspostavljanja kontakta sa institucionalnim rodnim mehanizmima u regionu.

Sastanku su prisustvovali ministar za ljudska i manjinska prava Fatmir Gjeka, načelnica Odeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović, Katarina Pecović Paljaj, načelnica Službe za finansijske poslove i Sanja Žugić, šefica kabineta. U ime Zavoda, pored direktorke sastanku su prisustvovale i saradnice Katarina Krajnović i Sandra Bačko.

Direktorka Ivana Krsmanović, izrazila je zahvalnost ministru Gjeki na organizaciji susreta i prihvatanju inicijative Zavoda da se uspostavi kontakt i razmene iskustva u radu. Ona je istakla da je cilj posete razmatranje mogućnosti za realizaciju zajedničkih projektnih ideja i razmena iskustva koja će doprineti unapređenju rodne ravnopravnosti u obe države. Direktorka je predstavila programe Zavoda i širok spektar mogućih aktivnosti kada je u pitanju promocije politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka istakao je važnost postizanja rodne ravnopravnosti kao ključnog cilja na putu ka punoj demokratiji i evropskim integracijama Crne Gore. Međutim, uprkos postignutom napretku, Crna Gora se i dalje suočava sa brojnim izazovima u ostvarivanju potpune rodne ravnopravnosti i neophodno je raditi i dalje na usvajanju i afirmaciji politika koje će državu voditi ka inkluzivnijem društvu.

Načelnica Odeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore Biljana Pejović predstavila je zakonodavni i normativni okvir, te aktivnosti ministarstva usmerenim ka unapređenju rodne ravnopravnosti. Posebno je istakla značaj regionalne saradnje u različitim programima i inicijativama koje su do sada realizovane. U razgovoru je poseban akcenat bio na političkoj participaciji žena i iskustvu koje Republika Srbija ima, kao i na rodno odgovornom budžetiranju u kome AP Vojvodina prednjači i primeni rodno senzitivnog jezika u javnoj upravi.

Susret predstavnika i predstavnica dva institucionalna mehanizma iz dve susedne države u regionu završio se zaključkom da je učinjen važan korak ka jačanju saradnje između institucija ovog tipa jer doprinosi ostvarivanju zajedničkog cilja, a to je stvaranje društva u kojem su prava i mogućnosti svih pojedinaca i pojedinki jednako zaštićena i promovisana.

Drugog dana radne posete Crnoj Gori, u četvrtak 4. aprila 2024. godine, direktorka Zavoda Ivana Krsmanović zajedno sa svojim saradnicama posetila je Udruženje preduzetnica Crne Gore gde je sa predsednicom udruženja Editom Dautović razmenila iskustva o položaju žena preduzetnica u obe države i problemima sa kojima se one suočavaju u svom preduzetničkom poduhvatu.