Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић обишла је у уторак 14. септембра 2021. године општине Чока, Нови Кнежевац и град Кикинду и одржала састанке са председницама и председницима општина/градова и родним локалним механизмима у Војводини.

У име општине Чока, директорку Завода је примила прва жена председник општине Стана Ђембер која је показала спремност и заинтересованост општине Чока да учествује и изради свих планских докумената који доприносе уродњавању јавних локалних политика.

У име општине Нови Кнежевац састанку су присуствовали председница општине Ирена Славковић, такође прва жена на том месту у историји Новог Кнежевца, затим заменик председнице општине Дејан Јанчић и чланица Општинског већа задужена за родну равноправност Чила Орос Урбан. Како је председница општине истакла, опредељеност општине Нови Кнежевац јесте поштовање родне равноправности како у органима јединице локалне самоуправе, и у јавним службама којима је локална самоуправа оснивач, тако и на територији целе општине.

У име града Кикинда, директорку су примили градоначелник Никола Лукач, његова заменица Дијана Јакшић Киурски и Романа Тот, чланица Градског већа за родну равноправност. Разговор је поред тема које се тичу стања у области родне равноправности на територији њиховог града, био посвећен и обавезама локалних самоуправа када је у питању примена новог Закона о родној равноправности.

Састанак са представницама родног локалног механизма града Кикинде

Посете општинама су део редовних активности Завода које се односе на унапређење сарадње са родним механизмима на терену, као и на праћење стања у области родне равноправности када су у питању подаци који се односе на рад локалних механизама и заступљеност жена и мушкараца у органима јавне управе. Будући да је Завод за равноправност полова у фебруару 2021. године почео са  прикупљањем података о заступљености жена и мушкараца на местима одлучивања у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, као и о раду и функционисању локалних механизмима за равноправност половациљ посета је био утврдити стање на терену и отворити дијалог са председницима и председницама општина и градова да подстичу и развијају једнака права и могућности за жене и мушкарце.

Директорка Завода у посети првој жени председници општине Чока – Стани Ђембер.

Посета општинама је била прилика да директорка Завода најави конкурсе Завода намењене удружењима грађана у области унапређења родне равноправности на територији АП Војводине, као и финансирања израде Локалних акционих планова за унапређење родне равноправности јединица локалних самоуправа.

До сада је обиђено 27 општина у Војводини, а до краја октобра биће посећене општине Ада, Сента, Кањижа, Опово, Ковачица, Сечањ, Панчево, Алибунар, Пландиште, Србобран, Сремски Карловци, Рума, Бела Црква, Вршац, Бачки Петровац, Бачка Паланка, Нови Сад и Бач.

Више о посетама општинама Нови Кнежевац, Беочин, Чока, Оџаци, граду Сомбору