Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović obišla je u utorak 14. septembra 2021. godine opštine Čoka, Novi Kneževac i grad Kikindu i održala sastanke sa predsednicama i predsednicima opština/gradova i rodnim lokalnim mehanizmima u Vojvodini.

U ime opštine Čoka, direktorku Zavoda je primila prva žena predsednik opštine Stana Đember koja je pokazala spremnost i zainteresovanost opštine Čoka da učestvuje i izradi svih planskih dokumenata koji doprinose urodnjavanju javnih lokalnih politika.

Sastanak sa predstavnicama rodnog lokalnog mehanizma grada Kikinde

U ime opštine Novi Kneževac sastanku su prisustvovali predsednica opštine Irena Slavković, takođa prva žena na tom mestu u istoriji Novog Kneževca, zatim zamenik predsednice opštine Dejan Jančić i članica Opštinskog veća zadužena za rodnu ravnopravnost Čila Oros Urban. Kako je predsednica opštine istakla, opredeljenost opštine Novi Kneževac jeste poštovanje rodne ravnopravnosti na svim nivoima i preduzimanje svih mera koje doprinose sprečavanju diskriminacije zasnovane na polu i stvaranje jednakih mogućnosti ostvarivanja prava pripadnika oba pola kako u organima jedinice lokalne samouprave, i u javnim službama kojima je lokalna samouprava osnivač, tako i na teritoriji cele opštine.

U ime grada Kikinda, direktorku su primili gradonačelnik Nikola Lukač, njegova zamenica Dijana Jakšić Kiurski i Romana Tot, članica Gradskog veća za rodnu ravnopravnost. Razgovor je pored tema koje se tiču stanja rodne ravnopravnosti na teritoriji njihovog grada, bile posvećene i obavezama lokalnih samouprava kada je u pitanju primena novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Posete opštinama su deo redovnih aktivnosti Zavoda koje se odnose na unapređenje saradnje sa rodnim mehanizmima na terenu, kao i na praćenje stanja u oblasti rodne ravnopravnosti kada su u pitanju podaci koji se odnose na rad lokalnih mehanizama i zastupljenost žena i muškaraca u organima javne uprave.

Budući da je Zavod za ravnopravnost polova u februaru 2021. godine počeo sa prikupljanjem podataka o zastupljenosti žena i muškaraca na mestima odlučivanja u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, kao i o radu i funkcionisanju lokalnih mehanizmima za ravnopravnost polova, cilj poseta je bio utvrditi stanje na terenu i otvoriti dijalog sa predsednicima i predsednicama opština i gradova da podstiču i razvijaju jednaka prava i mogućnosti za žene i muškarce.

Direktorka Zavoda u poseti prvoj ženi predsednici opštine Čoka – Stani Đember

Poseta opštinama je bila prilika da direktorka Zavoda najavi konkurse Zavoda namenjene udruženjima građana u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine, kao i finansiranja izrade Lokalnih akcionih planova za unapređenje rodne ravnopravnosti jedinica lokalnih samouprava.

Do sada je obiđeno 27 opština u Vojvodini, a do kraja oktobra biće posećene opštine Ada, Senta, Kanjiža, Opovo, Kovačica, Sečanj, Pančevo, Alibunar, Plandište, Srbobran, Sremski Karlovci, Ruma, Bela Crkva, Vršac, Bački Petrovac, Bačka Palanka, Novi Sad i Bač.

Više o posetama opštinama Novi Kneževac, Beočin, Čoka, Odžaci, gradu Somboru