Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske i Zavod za ravnopravnost polova potpisali su 9. novembra 2023. godine u Banja Luci  Memorandum o saradnji u cilju doprinosa izgradnji društva jednakih prilika i mogućnosti u Republici Srpskoj i Republici Srbiji, kroz izradu i sprovođenje specijalnih mera za unapređenje položaja žena u svim oblastima rada i života.

Memorandum o saradnji potpisale su u ime Zavoda za ravnopravnost polova direktorka Ivana Krsmanović i Mirjana Lukač, direktorica Gender centra iz Banja Luke.

Ovaj dokument biće osnov za zajedničke aktivnosti na području unapređenja ravnopravnosti polova i politika jednakih mogućnosti, a prioritetna područja saradnje su oblasti definisane strateškim dokumentima Republike Srpske i Republike Srbije a posebno: rodno odgovorno budžetiranje, ekonomsko osnaživanje žena, sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici i nasilja nad ženama, akcioni planovi za ravnopravnost polova, kampanje za podizanja svesti javnosti i druge.

Memorandumom se uspostavlja regionalna saradnja dva institucionalna mehanizma za ravnopravnost polova i jača saradnja Republike Srpske i Republike Srbije kroz razmenu stručnih resursa, međusobnih poseta, pružanje podrške u organizovanju regionalnih konferencija i drugih zajedničkih aktivnosti.

U okviru posete Banja Luci, direktorka Zavoda je sa saradnicama prisustvovala konferenciji „Kako spriječiti femicid?“ održanoj 8.11.2023. godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, na kojoj je bilo reči o izazovima sa kojima se suočavaju subjekti zaštite, zatim o procenama rizika od ubistva kako bi se sprečio femicid, odnosno ubistvo žene, kao i o Nacrtu zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama Republike Srpske.

Skup je okupio stručnjake i stručnjakinje iz različitih ustanova koji su svako u svom domenu dali svoju perspektivu ovog društvenog fenomena i istakli koliko je važna multisektorska saradnja na lokalnom nivou u prevenciji femicida, odnosno kolike su mogućnosti, kapaciteti i izazovi u postupanju pri težim oblicima nasilja u porodici i nasilja prema ženama.