Гендер центар – Центар за једнакост и равноправност полова Републике Српске и Завод за равноправност полова потписали су 9. новембра 2023. године у Бања Луци Меморандум о сарадњи у циљу доприноса изградњи друштва једнаких прилика и могућности у Републици Српској и Републици Србији, кроз израду и спровођење специјалних мера за унапређење положаја жена у свим областима рада и живота.

Меморандум о сарадњи потписале су у име Завода за равноправност полова директорка Ивана Крсмановић и Мирјана Лукач, директорица Гендер центра из Бања Луке.

Овај документ биће основ за заједничке активности на подручју унапређења равноправности полова и политика једнаких могућности, а приоритетна подручја сарадње су области дефинисане стратешким документима Републике Српске и Републике Србије а посебно: родно одговорно буџетирање, економско оснаживање жена, спречавање и сузбијање насиља у породици и насиља над женама, акциони планови за равноправност полова, кампање за подизања свести јавности и друге.

Фото: Гендер центар за једнакост Републике Српске

Меморандумом се успоставља регионална сарадња два институционална механизма за равноправност полова и јача сарадња Републике Српске и Републике Србије кроз размену стручних ресурса, међусобних посета, пружање подршке у организовању регионалних конференција и других заједничких активности.

Фото: Гендер центар за једнакост Републике Српске

У оквиру посете Бања Луци, директорка Завода је са сарадницама присуствовала  конференцији „Како спријечити фемицид?“ одржаној 8.11.2023. године у Административном центру Владе Републике Српске, на којој је било речи о изазовима са којима се суочавају субјекти заштите, затим о проценама ризика од убиства како би се спречио фемицид, односно убиство жене, као и о Нацрту закона о заштити од насиља у породици и насиља над женама Републике Српске.

Скуп је окупио стручњаке и стручњакиње из различитих установа који су свако у свом домену дали своју перспективу овог друштвеног феномена и истакли колико је важна мултисекторска сарадња на локалном нивоу у превенцији фемицида, односно колике су могућности, капацитети и изазови у поступању при тежим облицима насиља у породици и насиља према женама.