U okviru promotivnog programa Zavoda za ravnopravnost polova „Unapređena informisanost žena o jednakom pristupu zdravstvenim uslugama i eliminisanju diskriminacije žena u oblasti zdravstvene zaštite“, u petak 23. marta 2018. u prostorijama mesne zajednice Bačko Dobro Polje održan je prvi u nizu okrugli sto pod nazivom „Ženino zdravlje je njena snaga“.
Okrugli sto je održan sa namerom da se žene sa sela informišu o pravima koja imaju u okviru zdravstvene zaštite, kao i o obaveznim pregledima u oblasti reproduktivnog zdravlja žena.

Na okruglom stolu učestvovali su Diana Milović, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova, Snežana Knežević, zamenica pokrajinskog zaštitnika građana za ravnopravnost polova, Danica Dragnić, specijalistkinja ginekologije i akušerstva u Opštoj bolnici Vrbas i Predrag Radović, pomoćnik pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.
Direktorka Zavoda istakla je da je ovo pilot-program koji ima za cilj informisanje žena u seoskim sredinama, imajući u vidu činjenicu da su žene u manjim mestima nedovoljno informisane o zdravstvenoj zaštiti i pravima koja imaju.

Zamenica ombudsmana zadužena za ravnopravnost polova Snežana Knežević ukazala je na brojne prepreke koje postoje u ostvarivanju zdravstvene zaštite, kao što je otežano zakazivanje specijalističkih pregleda, ali i ukazala na prava koja pacijenti imaju na raspolaganju kako bi ostvarili ravnopravan pristup zdravstvenim uslugama.
„Malo ljudi zna, a naročito u manjim sredinama, da postoje načini da ostvarite svoje pravo na pregled. Institucije Zaštitnik prava osiguranih lica i Savetnik za prava pacijenata su svakako mehanizmi koji moraju da se koriste“, rekla je zamenica Knežević.

Doktorka Danica Dragnić iz opšte bolnice Vrbas ukazala je na značaj redovnih ginekoloških pregleda jer žene ne idu redovno što kasnije otežava proces lečenja.
„Redovno znači rano otkriti maligne promene, upale i razna druga stanja koja se mogu uspešno lečiti. Važno je znati da je karcinoma grlića materice uzrok smrtnosti svake treće žene u svetu, a svake druge žene u Srbiji“, istakla je doktorka Dragnić.

Predrag Radović, pomoćnik pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova je rekao da zdravstvena zaštita traži partnerski odnos i da svaki zdravstveni osiguranik ima pravo na dostupnost zdravstvene zaštite, slobodan izbor lekara, kao i pravo da podnese prigovor ukoliko je nezadovoljan bilo pruženom zdravstvenom uslugom, bilo postupkom prema njemu, ili ukoliko mu je zdravstvena usluga uskraćena.

Razgovor sa ženama izazvao je veliku pažnju i ukazao na potrebu da se ovakva vrsta informisanja javnosti u manjim sredinama i na ove teme mora kontinuirano sprovoditi.

Okrugli sto biće održan u još dva sela – Savinom Selu 30. marta i Kucuri 13. aprila 2018.