Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић присуствовала је у петак, 1. октобра 2021. године у Скупштини АП Војводине представљању резултата екс-пост анализе Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период 2015-2020. године будући да је Завод био активан партнер у реализацији овог стратешког програма покрајинске владе.
Циљ анализе је сагледавање реализације дугорочних и краткорочних циљева Програма кроз процену остварених резултата, потреба циљних група и научених лекција, као и мапирање тешкоћа и добрих примера из праксе како би се дефинисале препоруке за унапређење процеса и садржаја нове јавне политике у овој области.

Завод за равноправност полова је у оквиру својих истраживачких и едукативних активности дао допринос овом Програму и у периоду од 2015. до 2020. године реализовао неколико програма :

  1. Програм: Мапирање података о могућностима и ресурсима подршке женама у сеоским срединама које трпе насиље (2014/2015) 
  2. Програм: Ефикасније информисање жена о феномену насиља (2015)
  3. Конкурс за медијско извештавање о насиљу према женама и насиљу у породици (2016)
  4. Програм: Информисање јавног мњења о мерама заштите жена од насиља (2016-2020)
  5. Програм: Анализа програмских садржаја о насиљу према женама (2016)
  6. Програм: Анализа медија о усвајању кодекса о родно осетљивом извештавању (2016)

Екс-пост анализу спровела је организација ФемПлац као део активности које се реализују у оквиру пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији III”, а који у АПВ спроводи Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN WOMEN) уз финансијску подршку Владе Шведске.