Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Ivana Krsmanović i saradnica za odnose sa javnošću Katarina Krajnović prisustvovale su 13. februara 2024. godine u Gradskoj upravi u Zrenjaninu, završnoj konferenciji projekta „Ostvarivanje prava žena u Srbiji kroz zagovaranje i aktivno učešće” na kojoj su predstavljeni ostvareni rezultati kroz aktivnosti, radionice i zagovaranje za unapređenje položaja žena na selu.

Projekat koji su realizovali Udruženje građanki FemPlatz i Zrenjaninski edukativni centar bio je posvećen poboljšanju položaja žena sa sela podsticanjem njihovog umrežavanja, unapređenjem znanja i veština, prepoznavanjem ključnih poteškoća i prepreka sa kojima se suočavaju u ostvarivanju svojih prava.

Konferenciju je otvorila Nevena Marčeta iz UN Women Srbija, Andrijana Čović, programska saradnica FemPlatz-a, koja je govorila o položaju žena na selu na osnovu godišnjeg izveštaja o rodnoj ravnopravnosti i položaju žena u Srbiji za 2023. godinu, i Radoslava Aralica iz Zrenjaninskog edukativnog centra koja je predstavila postignute rezultate i izazove u radu sa udruženjima žena sa sela i zagovaračkim aktivnostima usmerenim ka lokalnim samoupravama.

Zavod za ravnopravnost polova je već dugi niz godina posvećen ciljnoj grupi žena sa sela i kontinuirano učestvuje u praćenju njihovog položaja i rezultata koje ostvaruju i druge organizacije. Institucionalna podrška i saradnja sa civilnim sektorom jedan je od prioriteta i strateških ciljeva naše ustanove koji doprinose zajedničkoj borbi za unapređenje položaja žena.

Foto: FemPlatz