Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović je na poziv Klastera Dunav – Bačko Novo Selo i Centra za organsku proizvodnju iz Selenče posetila 17. septembra 2021. godine Bačko Novo Selo u kome je održan okrugli sto na temu ekološke proizvodnje i prerade lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja i razvoja ruralnog turizma.

Direktorka Zavoda Stanislava Malić-Gostović i Jožef Gašparovski, direktor Centra za organsku proizvodnju iz Selenče

Okrugli sto je okupio brojne goste, naučne saradnice i saradnike, profesorke, tehnologe, inžinjerke i preduzetnice iz inostranstva i regiona koje su na stručan i praktičan način objasnilе proces proizvodnje lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, ali i ukazale na brojne prednosti koje pruža ova grana poljoprivrede.

Мejra Halilović, proizvođačica lekovitog i aromatičnog bilja iz Bosne i Hercegovine

Iz perspektive delatnosti kojom se Zavod bavi i dugogodišnje saradnje koju ima sa ženama sa sela, cilj posete direktorke Zavoda bio je upoznati se bolje sa ovom temom koja nudi brojne mogućnosti kada je u pitanju edukacija žena sa sela u kontekstu ženskog preduzetništva i njihovog ekonomskog osnaživanja.