U skladu sa odlukom direktorke Zavoda za ravnopravnost polova, rok za prijavu na Javni konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti produžen je do 5. juna 2023. godine.

Sve informacije u vezi sa pravom i uslovima učešća na konkursu, mogu se dobiti ovde.