У складу са одлуком директорке Завода за равноправност полова, рок за пријаву на Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финасирање израде Локалних акционих планова и реализације активности из Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности продужен је до 1. новембра 2023. године.

Све информације у вези са правом и условима учешћа на конкурсу, могу се добити овде