U četvrtak, 7. decembra 2023. godine sa početkom u 15:30 časova u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu (Zorana Đinđića 1, sala u prizemlju) biće održana promocija knjige Prilog istoriji ženskih studija u Vojvodini: ženske studije u Subotici priređivačice dr Margarete Bašaragin.

Na promociji će govoriti:

  • dr Margareta Bašaragin, autorka
  • dr Silvia Dražić, recenzentkinja
  • dr Milena Žikić, recenzentkinja
  • Katarina Krajnović, urednica izdavačke delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova
  • Polaznice Ženskih studija

Moderira: prof dr Svenka Savić    


   Knjiga Prilog istoriji ženskih studija u Vojvodini: ženske studije u Subotici priređivačice dr Margarete Bašaragin poslednja je u nizu publikovanih radova u okviru izdavačke produkcije Zavoda za ravnopravnost polova. Rad je izašao u okviru Edicije “Klara Cetkin” koja promoviše edukativne programe, seminare i kurseve u oblasti rodne ravnopravnosti i namenjena je obrazovanju najšire javnosti zainteresovane za ovu oblast.

Margareta Bašaragin je priredila knjigu Prilog istoriji ženskih studija u Vojvodini: Ženske studije u Subotici, sa namerom da predstavi i afirmiše delatnosti novosadskog Udruženja za ženske studije i istraživanja u Subotici. Ženske studije kao alternativni visokoškolski obrazovni program objedinjuju nastavu, istraživanje, izdavaštvo i dokumentaciju o ženama u jedinstveni program za žene (i muškarce). U praksi se realizuju kao mreža obrazovnih programa u nekoliko gradova unutar jugoslovenskog prostora i u Republici Srbiji, koju su tokom tri decenije aktivno gradile predavačice zajedno sa polaznicama u Beogradu, Zagrebu, Novom Sadu i Subotici. Autorka pokazuje da je upravo dokumentovanje istorije o akademskom aktivizmu žena (na lokalnom nivou – u gradu Subotici) jedan od neizostavnih načina da se ukaže na put institucionalizacije znanja o ženama i o rodnoj ravnopravnosti, kao i na njegovo prelivanje u zakone i direktan uticaj na formiranje raznih mehanizama za rodnu ravnopravost kod nas.

Danas radom Ženskih studija u Subotici rukovodi dr Margareta Bašaragin, a u radu aktivno učestvuju i dr Mirjana Dokmanović i dr Jasminka Dulić, uz nesebičnu podršku i pomoć prof. emerite Svenke Savić. Oko podružnice Ženskih studija u Subotici okuplja se veliki broj aktivistkinja koje doprinose afirmisanju raznih tematskih oblasti s ciljem unapređenja položaja žene u društvu i ravnopravnom tretmanu, ali i kulturi sećanja.

Promociju zajednički organizuju Zavod za ravnopravnost polova i Udruženje „Ženske studije i istraživanja“ Novi Sad.