5. juna 2015. predstavljen je magistarski rad Terminologija rodne ravnopravnosti u engleskom, srpskom i mađarskom jeziku: uporedna kritička analiza autorke Marine Ileš.

Zavod za ravnopravnost polova je objavio promovisani rad u okviru edicije doktorskih i master radova „Roza Luksemburg”. Edicija je pokrenuta pre tri godine sa idejom da objavljujemo stručnu literaturu i studije koje fokusiraju rodne teme i koncept kao i da afirmiše obrazovni kapacitet Centra za rodne studije na Univerzitetu u Novom Sadu kao jedinog akreditovanog doktorskog i master centra u Srbiji. Zavod i Centar objavili su do sada dva doktorska rada: „Rodna perspektiva u novinama Antifašističkog fronta žena (1945-1953)” Gordane Stojaković i „Globalizacija i razvoj zasnovan na ljudskim pravima iz rodne perspektive” Mirjane Dokmanović i master rad „Vantelesna oplodnja: rodne i društvene kontroverze” Ksenije Kričković Pele.

Prmociju „Terminologije rodne ravnopravnosti u engleskom, srpskom i mađarskom jeziku“ organizovali su Zavod za ravnopravnost polova, UNS – ACIMSI Centar za rodne studije i Filozofski fakultet – Odsek za anglistiku u Centralnoj zgradi Rektorata.

O knjizi su govorile: Vesna Šijački-direktorka Zavoda, Svenka Savić- koordinatorka Centra za rodne studije, Silvia Dražić- recenzentkinja, Sabina Halupka-Rešetar, mentorka i autorka Marina Ileš.

Na promociji je otvoreno vrlo značajno pitanje potrebe i mogućnosti standardizacije terminologije u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno osetljivog jezika kao i budućeg angažovanja Zavoda i Centra upravo na izradi višejezičnog terminološkog rečnika kao prvog koraka ka standardizaciji. Tim pre što formulisanje terminologija u oblasti rodne ravnopravnosti nije samo jezičko nego i političko pitanje.