Zavod za ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti  u okviru svoje izdavačke delatnosti.

Konkurs je namenjen onima koji žele da predstave svoje rezultate u oblasti rodnih politika i tako prošire znanja o temi rodne ravnopravnosti i učine je vidljivom u svim oblastima društvenog života. Konkurs obuhvata objavljivanje doktorskih disertacija, magistarskih teza, specijalističkih radova, naučnih studija i drugih istraživačkih radova u oblasti rodne ravnopravnosti. Sprovođenjem konkursa Zavod za ravnopravnost polova je u poslednjih nekoliko godina obogatio fond literature o društvenim fenomenima i rodnim politikama i tako predstavio značajan korpus znanja i kapaciteta novih aktera i akterki na javnoj sceni.

Budući da su publikacije iz oblasti unapređenja rodnih politika i ženskih prava deficitarne na domaćoj izdavačkoj sceni, izdavačka produkcija Zavoda ima za cilj da obogati i proširi znanje potrebno za obrazovanje žena i o ženama u akademskoj zajednici, i pruži informacije i podršku obrazovnim institucijama, lokalnim telima za rodnu ravnopravnost na teritoriji AP Vojvodine, aktivistima u nevladinim ženskim i drugim organizacijama, novinarima i novinarkama, prosvetnim radnicima u školama i na fakultetima, zaposlenima u institucijama i ustanovama kulture, medijima, distributivnim izdavačkim centrima i najširoj javnosti.

Informacije o uslovima učešća, kao i obaveznoj dokumentaciji koju je potrebno priložiti možete pogledati ovde.

Rok za prijavu je 7. maj 2024. godine.