Завод за равноправност полова расписао је Конкурс за публиковање радова у области родне равноправности у оквиру своје издавачке делатности.

Конкурс је намењен онима који желе да представе своје резултате у области родних политика и тако прошире знања о теми родне равноправности и учине је видљивом у свим областима друштвеног живота. Конкурс обухвата објављивање докторских дисертација, магистарских теза, специјалистичких радова, научних студија и других истраживачких радова у области родне равноправности. Спровођењем конкурса Завод за равноправност полова је у последњих неколико година обогатио фонд литературе о друштвеним феноменима и родним политикама и тако представио значајан корпус знања и капацитета нових актера и актерки на јавној сцени.

Будући да су публикације из области унапређења родних политика и женских права дефицитарне на домаћој издавачкој сцени, издавачка продукција Завода има за циљ да обогати и прошири знање потребно за образовање жена и о женама у академској заједници, и пружи информације и подршку образовним институцијама, локалним телима за родну равноправност на територији АП Војводине, активистима у невладиним женским и другим организацијама, новинарима и новинаркама, просветним радницима у школама и на факултетима, запосленима у институцијама и установама културе, медијима, дистрибутивним издавачким центрима и најширој јавности.

Информације о условима учешћа, као и обавезној документацији коју је потребно приложити можете погледати овде.

Рок за пријаву је 7. мај 2024. године.