Покрајински завод за равноправност полова расписао је за привредна друштва и предузетнице Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва у 2022. години са циљем јачања жена предузетника и привредних друштава, односно микро и малих предузећа у којима су већински власници жене, а које послују на територији АП Војводине.
Намера је унапредити њихово пословање, потпомоћи креирање нових радних места кроз инвестиције у опрему, раст прихода и унапређење технологија процеса производње односно пружања услуга.

Предмет јавног конкурса је финансирање куповине опреме, а право учешћа имају привредна друштва и предузетници са седиштем или регистрованом пословном јединицом на територији АП Војводине. Укупна средства која се додељују по конкурсу износе 13.350.250,00 динара, а висина тражених средстава, укључујући и ПДВ, не може бити мања од 150.000,00 динара, односно већа од 445.000,00 динара по појединачној пријави.

Област економског оснаживања жена спада у један од приоритетних задатака Завода за равноправност полова. Економско оснаживање жена обухвата креирање програма, акција, кампања и других активности којима се подстиче запошљавање, самозапошљавање и бољи економски положај жена у области економског развоја.

Конкурс је отворен до 4. новембра 2022. године, а све информације у вези са конкурсом као и начином за аплицирање можете погледати овде