Povodom obeležavanja Međunarodnog dana seoskih žena (15. oktobar), Zavod za ravnopravnost polova, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova AP Vojvodine i grad Zrenjanin organizuju VIII Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini“ u subotu, 15. oktobra 2016. godine, u Zrenjaninu (Trg slobode) sa početkom u 12 časova.

Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini je prepoznatljiva manifestacija jedinstvenih zanatskih i umetničkih proizvoda seoskih žena u Vojvodini, koloritnih rukotvorina, kulinarskih i kolačarskih specijaliteta, organskog voća i povrća, koja ima za cilj da predstavi seoske žene kao najdoslednije čuvarke istorijskog i kulturnog nasleđa  višenacionalne Vojvodine.

Nakon Novog Sada, Sombora, Inđije, Subotice, Kikinde, Apatina i Bačke Palanke,  Zrenjanin je osmi grad domaćin manifestacije, koji će ove godine ugostiti preko 200 ženskih seoskih udruženja iz 37 opština i gradova Vojvodine.

U okviru manifestacije ženska seoska udruženja predstaviće se kroz četiri tematske celine: Tkanje i rukotvorine, Starinski i tradicionalni kolači, Suveniri i Organska hrana.

Prateći program manifestacije obuhvatiće Izložbu „Znamenite žene  Velikog Bečkereka – Petrovgrada – Zrenjanina u periodu 19. vek – prva polovina 20. veka“ koja će biti otvorena dan ranije, 14. oktobra u 17 časova na Trgu slobode u Zrenjaninu.

Rad sa seoskim ženama predstavlja jednu od vodećih i najvažnijih delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova. Saradnjom sa preko 300 udruženja žena na selu kroz edukativni i istraživački rad, informatičke obuke i obuke za unapređenje poslovnih veština, Zavod je nastojao da doprinese poboljšanju položaja i kvaliteta svakodnevnog života žena u seoskim sredinama. Organizovanjem Sajma stvaralaštva seoskih žena promoviše se ženski aktivizam na lokalnom nivou i mogući doprinos seoskih žena lokalnim zajednicama i razvoju, odnosno povećava se vidljivost ove društvene grupe i njihovi mnogobrojni doprinosi očuvanju kulture i života seoskih zajednica Vojvodine.

Međunarodni dan seoskih žena ustanovljen je Rezolucijom Generalne skupštine UN iz 2007. godine, sa namerom da se skrene pažnja na ključnu ulogu žena na selu u unapređenju poljoprivrede i ruralnog razvoja, unapređenju kvaliteta hrane i eliminisanju siromaštva na selu.

Ratifikovanjem određenih dokumenata i konvencija naša država je preuzela međunarodnu obavezu da ženama na selu obezbedi ravnopravan pristup i potpuno učešće u strukturama vlasti, i učini vidljivim njihove potrebe i mogućnosti u kreiranju razvojnih politika sela.