Manifestacija je održana u Zrenjaninu 15. oktobra 2016. godine na glavnom trgu u centru grada. Kao i svake godine, događaj je bio posvećen predstavljanju stvaralačkih potencijala i proizvoda seoskih žena i ženskih udruženja iz Vojvodine sa ciljem povećanja vidljivosti ove društvene grupe kao posebno značajne, a pri tom veoma siromašne i nedovoljno priznate u društvu.

Sajam u Zrenjaninu bio je koncipiran u četiri tematske celine u okviru kojih su žene sa sela predstavile svoje proizvode: organsku hranu, tkanje i rukotvorine, starinske kolače i suvenire. Sajam je okupio više od 200 seoskih ženskih udruženja iz 37 opština i gradove u Vojvodini što jasno ukazuje na konstantno interesovanje za ovaj oblik njihovih javnih nastupa i prezentovanja proizvoda i rukotvorina karakterističnih za višenacionalnu Vojvodinu.
Prateći program manifestacije obuhvatio je i Izložbu „Znamenite žene Velikog Bečkereka – Petrovgrada – Zrenjanina u periodu 19. vek – prva polovina 20. veka“ koja je bila otvorena dan ranije, 14. oktobra u 17 časova na Trgu slobode u Zrenjaninu.