Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović posetila je danas Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodin gde se sastala sa direktorom ove pokrajinske ustanove Aleksandrom Simurdićem i njegovim saradnicama.
Cilj sastanka je bio upoznavanje čelnika dve institucije čiji je osnivač Skupština AP Vojvodine i definisanje pravaca zajedničkog delovanja i saradnje budući da je rodna ravnopravnost deo evropskih principa.
Prema rečima direktorke Malić-Gostović koja je na sastanku predstavila dosadašnje aktivnosti Zavoda za ravnopravnost polova, njegove rezultate i buduće programe, Zavod kao pokrajinski rodni mehanizam želi da ovom saradnjom sa Fondom bude ravnopravan partner u evropskom razvoju Pokrajine.