Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић састала се 19. јануара 2021. године са председницом Одбора за равноправност полова Латинком Васиљковић и координаторком Женске парламентарне мреже Скупштине АП Војводине Стојанком Лекић како би договориле заједнички план активности и деловања у наредном периоду.

Према речима директорке Завода, институционална сарадња је веома важна, а родни механизми морају да сарађују и заједно учествују у планирању и креирању мера, акција и програма у области равноправности полова које спроводи Покрајинска влада и њени извршни органи.

Одбор за равноправност полова као скупштинско радно тело, Женска парламетарна мрежа као неформално тело Скупштине АП Војводине и Завод за равноправност полова као установа коју је основала Скупштина АПВ осим што имају истог оснивача, имају и заједнички циљ, а то је системско и законско унапређење положаја жена у свим областима живота, поштовање начела родне равноправности и људских права, па је тиме оваква сарадња неопходна.