Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић и сарадница за односе са јавношћу Катарина Крајновић учествовале су као чланице координационог тима мреже „Живот без насиља“ у дводневном семинару 19. и 20. маја у Вршцу са циљем размене знања међу професионалцима о заштити и подршци женама у ситуацији насиља и израде акционог плана Мреже за наредни период.

Представнице Завода за равноправност полова су том приликом представиле резултате свог тима када је у питању подршка локалним телима за родну равноправност у делу који се тиче законске обавезе локалних самоуправа да оснују родне механизме на свим нивоима и информисале чланове и чланице координационог тима Мреже о броју локалних самоуправа које су средствима Завода добиле подршку у изради Локалног акционог плана и у своје циљеве и активности уврстиле борбу против насиља према женама у својим заједницама. Према подацима Завода, у АП Војводини 16 локалних самоуправа је израдило стратешки документ за унапређење родне равноправности, а у 2022. години биће подржано још десет општина.

Будући да је Завод за равноправност полова члан радне групе за израду новог покрајинског Програма за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период 2022-2025. године, ове активности наше установе допринеће ширењу јавне свести како о личној тако и о друштвеној и институционалној одговорности када је у питању феномен насиља.

Мрежа „Живот без насиља” окупља покрајинске институције и установе које се баве насиљем у породици, а настала је 2004. године на иницијативу Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана са намером да подстиче унапређивање рада институција и општинских тимова за борбу против насиља путем размене знања, искустава и примера добре праксе у заштити од насиља у породици.