U saradnji sa Ambasadom Izraela i organizacijom NALED, u Somboru je 29. juna 2017. godine, u svečanoj sali Županije, održan okrugli sto „Uloga žena u privredi i društvu“. Razgovaralo se o podsticanju ženskog preduzetništva, zapošljavanju i osnaživanju žena na rukovodećim pozicijama.

Iskustva iz Izraela podelila je Rina Bar-Tal, emeritus, predsednica Izraelske ženske mreže.

Prisutnima se obratio pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić, istakavši da za Pokrajinsku Vladu, kao i Sekretarijat na čijem je čelu, postoji jedan vrlo jasan cilj po pitanju ženskog preduzetništva, a to je da se učini sve kako bi se potencijal ženskog preduzetništva razvio što brže i što masovnije.

Direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, Diana Milović, u panel diskusiji, predstavila je rad Zavoda, istakavši važnost postojanja jednog ovakvog državnog mehanizma, koji se bavi isključivo rodnom ravnopravnošću. Ona je istakla značaj podrške i saradnje Sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, jer zajedničkim radom i programima koji se nadovezuju, može se ozbiljno raditi na ekonomskom osnaživanju žena, što je preduslov za njihov dalji rad. Takođe, direktorka je predstavila i ostale delatnosti kojima se Zavod bavi, istakavši izdavačke, istraživačke, edukativne, podsticajne i promotivne aktivnosti, kao nešto čime se, na ovim prostorima, bavi jedino Zavod za ravnopravnost polova. Iz toga se može zaključiti da je AP Vojvodina kredibilan sagovornik na temu rodne ravnopravnosti i ima iskustvo koje može podeliti sa ostalim rodnim mehanizmima.

Ovaj okrugli sto predstavlja drugu u nizu radionica sa međunarodnim stručnjacima, koje Ambasada Izraela organizuje u saradnji sa NALED-om i gradom Somborom, povodom obeležavanja Dana nezavisnosti Izraela i 25 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa ove zemlje i Srbije.