XII po redu Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini biće održan u subotu 30. oktobra 2021. godine na platou ispred zgrade Gradske uprave u Pančevu u periodu od 11- do 15 časova.

Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini je tradicionalna manifestacija Zavoda koja se svake godine održava u drugom gradu Vojvodine a povodom obeležavanja Međunarodnog dana seoskih žena (15. oktobar), kada zemlje širom sveta različitim aktivnostima ukazuju na poseban doprinos žena na selu, na njihovu ključnu ulogu na selu u unapređenju poljoprivrede i ruralnog razvoja, unapređenju kvaliteta hrane i eliminisanju siromaštva na selu.

Izložba stvaralaštva seoskih žena ima za cilj da promoviše društvenu grupu žena iz ruralnih područja Vojvodine, njihov aktivizam, kreativnost i preduzetnički potencijal. Ovo je prilika da se posetioci, ali i predstavnici institucija, stručna javnost i mediji upoznaju sa bogatim stvaralaštvom seoskih žena koje predstavljaju značajan resurs za razvoj poljoprivrede, turizma ali i lokalnih zajednica uopšte.

Svake godine svoje proizvode iz domaće radinosti, pre svega rukotvorine, vez, tkanice, suvenire i tradicionalnu vojvođansku hranu pripremljenu po starinskim receptima, predstavi blizu 200 seoskih udruženja žena iz svih opština i gradova Vojvodine.

Manifestacija je izložbeno-prodajnog karaktera, a ulaz je besplatan.

Događaj se održava u organizaciji grada Pančevo pod pokroviteljstvom Zavoda za ravnopravnost polova i Pokrajinske vlade.