XIII Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini ove godine biće održan u gradu Somboru, 22. oktobra u ulici Kralja Petra I u periodu od 10 do 15 časova.

Manifestacija “Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini” je tradicionalni događaj Zavoda za ravnopravnost polova koja se svake godine održava u drugom gradu Vojvodine a povodom obeležavanja Međunarodnog dana seoskih žena (15. oktobar), kada zemlje širom sveta različitim aktivnostima ukazuju na poseban doprinos žena na selu, na njihovu ključnu ulogu na selu u unapređenju poljoprivrede i ruralnog razvoja, unapređenju kvaliteta hrane i eliminisanju siromaštva na selu.

Sajam ima za cilj da promoviše žene sa sela, njihovu kreativnost, ručnu radinost i stvaralaštvo. U pitanju je jednodnevna manifestacija čiji je centralni događaj posvećen predstavljanju rukotvorina, hrane, suvenira i drugih proizvoda koja prave udruženja žena iz Vojvodine. Događaj je izložbenog i prodajnog karaktera sa krajnjim ciljem da se najšira, kako stručna, tako i ostala javnost upozna sa potencijalima i veštinama ove društvene grupe. Pravo učešća imaju udruženja žena i preduzetnice sa teritorije AP Vojvodine, a namera je promovisati njihove proizvode kao mogući turistički brend Vojvodine i lokalnih zajednica.

Način prijave: Zainteresovane učesnice manifestacije popunjavaju obrazac prijave. Ukoliko je delatnost udruženja specifična i udruženje uspešno po nečemu u svojoj lokalnoj zajednici i šire, potrebno je popuniti deo u prijavi koji se odnosi na prezentaciju primera dobre prakse udruženja (tačka 9 Prijave). Prezentacije će činiti deo programa manifestacije u okviru kog će predstavnice udruženja drugim učesnicima predstaviti svoje rezultate u nameri da edukuju i ohrabre druga udruženja u svojim poduhvatima i idejama.

Prijavu je potrebno poslati poštom na adresu Zavoda za ravnopravnost polova ili elektronskim putem na mejl sandra.backo@ravnopravnost.org.rs. Nakon prijave svim učesnicama će biti poslato uputstvo sa informacijama o dolasku na manifestaciju, kao i program sa satnicom.

Rok za prijavu je 03. oktobar 2022. godine.