Gostovanje direktorke Zavoda za ravnopravnost polova Diane Milović u emisiji “Za korak jednakosti” Radija Maks Čoka.

Direktorka je gostujući u emisiji napravila retrospektivu aktivnosti Zavoda u 2017. godini, istakavši da je akcenat bio na ekonomskom osnaživanju žena, kao glavnom preduslovu suštinske ravnopravnosti i poboljšanja položaja žena.
“Zadatak Zavoda jeste da kroz svoje istraživačke aktivnosti i rezultate ukaže Pokrajinskoj vladi na mere i programe koje bi trebalo preduzeti u cilju unapređenja položaja i žena i muškaraca na teritoriji AP Vojvodine”, izjavila je direktorka Diana Milović.

аudio prilog 1
аudio prilog 2
аudio prilog 3
аudio prilog 4