Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Ivana Krsmanović posetila je Zagreb 10. novembra 2023. godine gde je prisustvovala radnom sastanku sa predstavnicima Ureda za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske.

Sastanak je održan na inicijativu Zavoda za ravnopravnost polova sa namerom da se uspostavi partnerski odnos budući da je područje rada ove dve ustanove slična. Razmena primera dobrih praksi i iskustva je od obostranog interesa jer ona može doprineti kreiranju novih programa za unapređenje položaja žena u regionu.

Radnom sastanku su u ime Zavoda prisustvovale direktorka Ivana Krsmanović i saradnice Katarina Krajnović i Sandra Bačko, dok su u ime Ureda za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske bili prisutni ravnateljica Helena Štimac Radin i savetnici Nikola Zdunić i Maja Sporoš.

Tema razgovora bile su aktivnosti dva institucionalna mehanizma za rodnu ravnopravnost i mogućnost buduće saradnje. Direktorka Zavoda i saradnice predstavile su delatnost i programske aktivnosti Zavoda i istakle nameru da u narednom periodu daju akcenat regionalnoj saradnji jer je takvo povezivanje osnov za održanje i povećanje stabilnosti i promovisanje sveukupne dobrosusedske saradnje. Stalan napredak i produbljivanje regionalne saradnje, posebno kroz regionalne inicijative, unapređuje odnose i ubrzava evropske integracione procese u regionu Jugoistočne Evrope i stvara uslove za ekonomski napredak i poboljšanje životnog standarda stanovništva.

Ravnateljica Ureda je na sastanku dala akcenat na iskustvu Hrvatske kada je u pitanju proces pristupanja Evropskoj uniji u oblasti poglavlja koja se tiču rodne ravnopravnosti i istakla da su zaposleni spremni da pruže podršku na osnovu iskustva koje su i sami prošli.

Na sastanku je zaključeno i ocenjeno da je najznačajniji rezultat susreta uspostavljen kontakt i da će obe strane dati svoj doprinos u traženju različitih izvora finansiranja razvojnih projekata u oblasti rodne ravnopravnosti koji mogu povezati obe institucije.