Директорка Завода за равноправност полова Ивана Крсмановић посетила је Загреб 10. новембра 2023. године где је присуствовала радном састанку са представницима Уреда за равноправност сполова Републике Хрватске.

Састанак је одржан на иницијативу Завода за равноправност полова са намером да се успостави партнерски однос будући да је подручје рада ове две установе слична. Размена примера добрих пракси и искуства је од обостраног интереса јер они могу допринети креирању нових програма за унапређење положаја жена у региону.

Радном састанку су у име Завода присуствовале директорка Ивана Крсмановић и сараднице Катарина Крајновић и Сандра Бачко, док су у име Уреда за равноправност сполова Републике Хрватске били присутни равнатељица Хелена Штимац Радин и саветници Никола Здунић и Маја Спорош.

Тема разговора биле су активности два институционална механизма за родну равноправност и могућност будуће сарадње. Директорка Завода и сараднице представиле су делатност и програмске активности Завода и истакле намеру да у наредном периоду дају акценат регионалној сарадњи јер је такво повезивање основ за одржање и повећање стабилности и промовисање свеукупне добросуседске сарадње. Сталан напредак и продубљивање регионалне сарадње, посебно кроз регионалне иницијативе, унапређује односе и убрзава европске интеграционе процесе у региону Југоисточне Европе и ствара услове за економски напредак и побољшање животног стандарда становништва.

Равнатељица Уреда је на састанку дала акценат на искуству Хрватске када је у питању процес приступања Европској унији у области поглавља која се тичу родне равноправности и истакла да су запослени спремни да пруже подршку на основу искуства које су и сами прошли.

На састанку је закључено и оцењено да је најзначајнији резултат сусрета успостављен контакт и да ће обе стране дати свој допринос у тражењу различитих извора финансирања развојних пројеката у области родне равноправности који могу повезати обе институције.