Завод за равноправност полова обавештава све учеснице Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва у 2023. години којe су своју пријаву за учешће на конкурсу послалe путем поште, да провере статус пошиљке на https://www.posta.rs/cir/alati/pracenje-posiljke.aspx

Уколико пошиљка има статус отпреме или само пријем (рачуна се да је стигло ако пише уручено), молимо учеснице да доказ/потврду о слању пошиљке пошаљу скенирано на мејл Завода konkursi@ravnopravnost.org.rs

За сва додатна питања можете се обратити на 021/66 15 177