Zavod za ravnopravnost polova započeo je prikupljanje podataka o zastupljenosti žena i muškaraca na mestima odlučivanja u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, kao i o radu i funkcionisanju lokalnih mehanizmima za ravnopravnost polova, u cilju praćenja stanja u oblasti rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine.

Budući da su navedene aktivnosti u skladu sa delatnošću Zavoda za ravnopravnost polova, kao i članovima 62, 63 и 64 Zakona o ravnopravnosti polova kojima je regulisana obaveza organa jedinica lokalne samouprave na organizovanje stalnog radnog tela ili zaposlenog za rodnu ravnopravnost, odnosno vođenje statističke evidencije, namera je ažurirati podatke i utvrditi da li je i koliki napredak ostvaren kada je u pitanju položaj žena u jedinicama lokalne samouprave, kao i na koji način se sprovodi politika jednakih mogućnosti, ali istovremeno i ohrabriti predstavnike i predstavnice lokalnih vlasti da podstiču i razvijaju jednaka prava i mogućnosti za žene i muškarce.