Treći i poslednji u nizu okruglih stolova pod nazivom „Ženino zdravlje je njena snaga“ biće održan u petak, 13. aprila 2018. sa početkom u 18 časova u Mesnoj zajednici Kucura u opštini Vrbas.

Okrugli sto posvećen informisanju žena sa sela o pravima u sistemu zdravstvene zaštite prethodno je održan u Bačkom Dobrom Polju i Savinom Selu. Susret sa ženama iz ovih mesta pokazao je da su žene i dalje nedovoljno informisane o sopstvenim pravima, kao i da se suočavaju sa brojnim problemima kada je u pitanju ostvarivanje zdravstvene zaštite.
Najveći problem je mali broj lekara i radno vreme koje je ograničeno samo na pre podne, što je posledica nedovoljnog broja stanovništva i napuštanja seoskih sredina. Takođe, problem su i specijalističke službe koje postoje samo u većim naseljima i gradovima, a pristup njihovim uslugama je često ograničan ili potpuno nedostupan. 90% stanovništa iz ovih mesta nema sredstava da ode kod lekara u svojoj opštini.

Obaveza  naše države je da eliminiše ili smanji diskriminaciju žena u oblasti zdravstvene zaštite preduzimanjem posebnih mera koje će doprineti efektivnom ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu; ravnopravan pristup zdravstvenim uslugama, posebno onim u vezi sa planiranjem porodice, posebne zdravstvene usluge koje se odnose na trudnoću, porođaj, postporođajni period, kao i besplatne usluge tamo gde je neophodno.
Tim povodom, na okruglom stolu govoriće direktorka Zavoda Diana Milović, pomoćnik pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Radović, predsednica Saveta za ravnopravnost polova Pokrajinske vlade Mia Strajin i dr Danica Dragnić, specijalistkinja ginekologije i akušerstva iz Opšte bolnice Vrbas koja će održati stručno predavanje o zdravstvenoj zaštiti žena.

Okrugli sto se organizuje u okviru promotivnih aktivnosti Zavoda za ravnopravnost polova i programa „Unapređena informisanost žena o jednakom pristupu zdravstvenim uslugama i eliminisanju diskriminacije žena u oblasti zdravstvene zaštite“.