Zavod za ravnopravnost polova je u periodu od 1. februara do 1. aprila 2023. godine,  u skladu sa svojom delatnošću koja obuhvata prikupljanje podataka, vođenje statističke evidencije i sprovođenje analize o stanju rodne ravnopravnosti na području AP Vojvodine, sproveo godišnje ažuriranje podataka o radu i funkcionisanju tela za rodnu ravnopravnost u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini.

Upitnik o funkcionisanju tela za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou prosleđen je na adrese svih 45 jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodini sa namerom da se utvrdi ispunjenost odredbi članova 63 i 64 Zakona o rodnoj ravnopravnosti, a koji se odnose na obaveze lokalnih samouprava kada je u pitanju formiranje rodnih mehanizama u AP Vojvodini.

Podaci su dostupni na sajtu Zavoda na linku: https://ravnopravnost.org.rs/lokalni-mehanizmi-za-rodnu-ravnopravnost/

U istom periodu sprovedeno je i ažuriranje Baze podataka o udruženjima žena u Vojvodini kojih prema poslednjim podacima ima 405. Najveći broj udruženja se bavi očuvanjem i negovanjem tradicije i starih zanata, ručnim radom i proizvodnjom hrane, ruralnim razvojem i manifestacionim turizmom, zatim ekologijom i unapređenjem životne sredine, humanitarnim radom i afirmacijom i podrškom inkluzivnim politikama usmerenim ka ranjivim grupama društva. Jedan deo organizacija se bavi i promocijom ljudskih prava žena, informisanjem žena o reproduktivnom zdravlju, kao i edukacijom o rodnoj ravnopravnosti i aktivnostima vezanim za društveni status žena.

Baza podataka je dostupna na linku: https://ravnopravnost.org.rs/udruzenja-zena/