Влада Републике Србије установила је 2021. године ДАН РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ са циљем подизања свести о важности родне равноправности и унапређења  положаја жена у Србији, како би и жене и мушкарци, имали једнаке могућности да раде, напредују и живе.
Концепт једнаких могућности за све предуслов је напретка целокупног друштва и један је од основних вредности демократске државе.

Завод за равноправност полова обележава Дан родне равноправности промоцијом и едукацијом жена које се баве предузетништвом.

У конгресном центру Андревље на Фрушкој гори 10. и 11. јуна одржана је обука „Изградња успешних каријера: Програм подршке женама предузетницама“ за женe предузетнице из различитих делатности које желе да стекну основна знања из предузетништва, али и да унапреде своја постојећа знања.
Циљ програма је унапређење родне равноправности и смањивања родног јаза у области економије, а са полазницама су радили стручњаци са вишегодишњим искуством у области предузетништва, финасијског управљања, људских ресурса, лидерства, софт вештина, иновација и дигиталног маркетинга.

Жене континуирано показују заинтересованост за додатним едукацијама, стручним усавршавањима и развијањем додатних вештина, те смо у том контексту организовали обуку за две групе жена: оне које су почетнице и које желе да самостално развијају своју професионалну каријеру, и за оне које већ послују дуже од 3 године, али су заинтересоване за додатна учења”, рекла је директорка Завода Ивана Крсмановић.

Оним полазницама које размишљају да отпочну свој посао, предавачи су дали информације и савете о поступку регистрације привредног субјекта, о правним регулативама, информације о порезима и доприносима за предузетнике, како припремити пословни план и руководити финансијама. Са предузетницама које имају пословно искуство више од три године, едукатори су радили на развоју и унапређењу пословног плана, маркетингу и дигиталној промоцији бизниса , као и на управљању кадровима.

Велика ставка у стварању повољног пословног амбијента за жене предузетнице јесте и образовање и обука предузетница, а економско оснаживање жена се показало као један од најважнијих предуслова равноправности жена, побољшања њиховог материјалног положаја и финансијске независности.

“Родну равноправност у контексту женског предузетништва видим као изазов, али и као могућност да се ми жене међусобно оснажујемо. У досадашњем искуству имала сам прилику да сарађујем са одређеним послодавцима који су се према мени опходили као према неком ко не уме или не зна ништа о бизнису. Али учим од снажних и способних жена. Презадовољна сам едукацијом коју је Завод организовао, предавачи и теме су одлични”, рекла је Ива Булатовић, предузетница која се бави производњом природне козметике.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ је концепт који значи да сва људска бића имају слободу да развијају личне способности и праве изборе без ограничења наметнутих строгим родним улогама, да се различито понашање, жеље и потребе жена и мушкараца у једнакој мери узимају у обзир, вреднују и подржавају.

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ подразумева равноправну видљивост, оснаженост и учешће оба пола у свим сферама јавног и приватног живота. Родна равноправност је супротна родној неравноправности, а не родним разликама и њен циљ је да промовише пуно учешће жена и мушкараца у друштву.

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ претпоставља да мушкарци и жене имају једнаке предуслове за остваривање људских права и да постоје једнаке могућности за мушкарце и жене да допринесу културном, политичком, економском, социјалном и националном напретку, као и да имају идентичне могућности да уживају све користи и бенефиције од напретка једне заједнице.

Без равноправности у политичком, економском и било ком другом облику одлучивања, не постоји могућност да родна равноправност буде интегрисана у креирање политика владе. Без активног учешћа жена у процесу изградње нашег друштва као модерног, европски профилисаног и демократског, није могуће остваривање демократије, равноправности и напретка друштва.

Родна равноправност регулисана је у нашем законодавству усвајањем и применом како међународних докумената, тако и доношењем закона и других стратегија на националном и покрајинском нивоу:

 • Закон о ратификацији Конвенције о елиминацији свих облика дискриминације над женама Уједињених нација,
 • Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици,
 • Пекиншка декларација и Платформа за акцију,
 • Резолуција о родној равноправности на локалном и регионалном нивоу,
 • Резолуција Савета безбедности – жене, мир и безбедност 1325,
 • Закон о родној равноправности,
 • Закон о забрани дискриминације,
 • Закон о спречавању насиља у породици,
 • Национална стратегија за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године,
 • Стратегија за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период 2021-2025. године,
 • Одлука о равноправности полова АП Војводине,
 • Програм за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период oд 2023. дo 2026. године.

Датум за обележавање Дана родне равноправност изабран је као подсетник на 11. јун, дан када је 1842. године одобрено школовање жена у Србији. Указом кнеза Михаила Наталији Петровић и Софији и Катарини Лекић одобрено је да могу да отворе школу за женску децу руководећи се тиме да је право гласа и образовање девојчица и жена сигуран пут ка бољем и квалитетнијем животу.

Нормативни оквир доступан је на https://ravnopravnost.org.rs/dokumenti/#okvir