Имајући у виду истраживачке податке о положају жена у предузетништву, родним неједнакостима у сфери економије, последицама изазваним пандемијом Ковид-19 и генерално мањој заступљеношћу предузетница у привреди, Завод је у 2021. години реализовао први Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва (у даљем тексту: Конкурс) са циљем пружања подршке личним иницијативама,  иновацијама и индивидуалности јер су ово управо кључни родни аспекти предузетништва и узроци родно условљених разлика у предузетништву (броју, типу, величини, сектору бизниса које воде жене). Будући да је Конкурс показао велику заинтересованост јавности, Завод је наставио са овим програмом и у 2022. и у 2023. години.

У периоду 2021-2023. године средства по Конкурсу добило је укупно 128 предузетница иако је број заинтересованих био много већи – чак 575 предузетница је аплицирало за добијање средства за куповину машина, опреме, алата и репроматеријала, односно за сертификацију, стандардизацију и брендирање својих производа или услуга.

Желећи да добијемо увид у утицај доделе бесповратних средстава на женско предузетништво у АП Војводини, са посебним фокусом на структурне карактеристике и трендове међу предузетницама које су учествовале и биле успешне у добијању ових средстава, Завод је урадио анализу ефеката спроведеног Конкурса.

Анализа ефеката доделе бесповратних средстава Завода за равноправност полова женама предузетницама за период 2021-2023. године