Представљено истраживање о социјалним услугама

Представљено истраживање о социјалним услугама

У Градској управи града Панчево у понедељак 9. марта 2015. године Центар за подршку женама из Кикинде, Савет за родну равноправност Града Панчево и Завод за равноправност полова представили су резултате пројекта „Ка унапређењу услуга за жене у Граду Панчеву“.

Циљ пројекта је, са једне стране, био успоставити ефикасан модел сарадње између локалних механизама за равноправност полова, локалних институција и организација цивилног друштва, а са друге на основу родне анализе социјалних услуга које постоје на територији града Панчева, сачинити препоруке за њихово унапређење како би оне више одговарале потребама жена и мушкараца и како би се унапредила равноправност у пружању услуга.

О активностима и резултатима пројекта говориле су:

  • Милица Тодоровић, председница Савета за родну равноправност Скупштине града Панчево
  • Марија Срдић, директорка Центра за подршку женама
  • Биљана Степанов, координаторка пројекта
  • Вишња Баћановић, социолошкиња и независна консултанткиња на пројекту
  • Гордана Јосимов, сарадница на пројекту
  • Сузана Јовановић, чланица ГВ задужена за социјална питања

Родна анализа социјалних услуга, прилагођена оквиру овог пројекта, подразумевала је анализу доступних секундарних података о социјалним услугама у Панчеву, њиховим пружаоцима/цама и корисницима/цама, буџетска издвајања за социјалне услуге и примарних података прикупљених анкетним истраживањем и фокус групним дискусијама.

Анкета којом је обухваћено 122 грађана и грађанки (88 жена и 32 мушкарца) показала је да испитаници не познају у довољној мери систем и услуге социјалне заштите, као и да поистовећују социјалне и здравствене услуге. Од 122 испитаника/це, више од половине користи неку социјалну услугу, а за 13% испитаника социјалну услугу користе најужи чланови породице. Социјалне услуге највише корсите пензионери, а затим незапослени, посебно они који раде повремено.

Из процеса анализе услуга за град Панчево идентификована је недовољна међусобна сарадња институција на територији града Панчева, непостојање родно осетљивих показатеља у већини институција и организација које пружају социјалне услуге, као и непостојање праксе испитивања потреба корисника/ца и њихових породица.

Анализа је такође показала да Панчево спада у малобројне општине које пружају услуге помоћи у кући и дневних боравака, као и да су најчешћи корисници социјалних услуга стари. Највећа издвајања из Буџета су управо за услуге намењене старим лицима и за Сигурну кућу. Ипак, недостају други програми подршке за жене у ситуацији насиља, као и програми који би имали за циљ задовољавање стратешких потреба особа у ризику од социјалне искључености или социјално искључених.

Пројекат је финансијски подржао Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова.