Завод за равноправност полова је у периоду од 1. фебруара до 1. априла 2023. године,  у складу са својом делатношћу која обухвата прикупљање података, вођење статистичке евиденције и спровођење анализе о стању родне равноправности на подручју АП Војводине, спровео годишње ажурирање података о раду и функционисању тела за родну равноправност у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини.

 Упитник о функционисању тела за родну равноправност на локалном нивоу прослеђен је на адресе свих 45 јединица локалне самоуправе у АП Војводини са намером да се утврди испуњеност одредби чланова 63 и 64 Закона о родној равноправности, а који се односе на обавезе локалних самоуправа када је у питању формирање родних механизама у АП Војводини.

Подаци су доступни на сајту Завода на линку: https://ravnopravnost.org.rs/lokalni-mehanizmi-za-rodnu-ravnopravnost/

У истом периоду спроведено је и ажурирање Базе података о удружењима жена у Војводини којих према последњим подацима има 405. Највећи број удружења се бави очувањем и неговањем традиције и старих заната, ручним радом и производњом хране, руралним развојем и манифестационим туризмом, затим екологијом и унапређењем животне средине, хуманитарним радом и афирмацијом и подршком инклузивним политикама усмереним ка рањивим групама друштва. Један део организација се бави и промоцијом људских права жена, информисањем жена о репродуктивном здрављу, као и едукацијом о родној равноправности и активностима везаним за друштвени статус жена.

База података је доступна на линку https://ravnopravnost.org.rs/udruzenja-zena/