Podrška ženama iz manjinskih zajednica

Podrška ženama iz manjinskih zajednica

U Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine, 30. januara 2017. godine održan je radni sastanak između predsednice Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine Ane Tomanove Makanove, koordinatorke Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma Marije Čanji i direktorke Zavoda za ravnopravnost polova Diane Milović.

Tema sastanka je bila osnaživanje žena slovačke nacionalne manjine u Vojvodini. Kako je direktorka Zavoda istakla, u budžetu Zavoda su prvi put opredeljena sredstva za finansiranja projekata koji će za cilj imati unapređenje položaja žena iz manjinskih zajednica. Planirana je i saradnja sa matičnim zemljama nacionalnih manjina kako bi rezultati projekata doneli dugoročne koristi za manjinske zajednice.

Prema rečima Ane Tomanove Makanove, Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine ima osnovano Radno telo za rodnu ravnopravnost, a pripadnice slovačke manjine su veoma aktivne u svojim ženskim udruženjima. Formirana je i Asocijacija slovačkih udruženja žena kao krovna organizacija koja prati i afirmiše njihov rad.

Direktorka Zavoda susrela se istim povodom i sa predsednikom Nacionalnog saveta Rumuna Danielom Petrovićem. Povod za susret je saradnja ove dve institucije u oblasti koja se tiče unapređenja položaja žena iz rumunske nacionalne zajednice.

Prema rečima predsednika Daniela Petrovića, Savet nema posebno organizovano telo za rodnu ravnopravnost, ali da je plan da se u narednom periodu ono osnuje, u skladu sa novim zakonskim obavezama koji predviđa novu unutrašnju organizaciju i nadležnosti.

Kako je rečeno na sastanku, Savet je do sada finansirao rad udruženja žena putem projekata, ali da je podrška ustanova kao što je Zavod za ravnopravnost polova uvek dobrodošla.