Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Ivana Krsmanović potpisala je u četvrtak 21. decembra 2023. godine ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za finansiranje izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti (LAP), kao i za finansiranje realizacije aktivnosti iz aktuelnih LAP-ova gradova i opština sa teritorije AP Vojvodine.

Bespovratna sredstva dobilo je 15 lokalnih samouprava, i to opštine Odžaci, Bela Crkva, Šid, Pećinci i grad Vršac za izradu novog LAP-a u iznosu od 1.450.000,00 dinara, dok je 2.500.000,00 dinara dodeljeno opštinama Apatin, Opovo, Čoka, Bečej, Žabalj, Bačka Palanka, Titel i Kanjiža, odnosno gradovima Kikinda i Zrenjanin za realizaciju aktivnosti iz aktuelnih Lokalnih akcionih planova za unapređenje rodne ravnoprаvnosti.

Lokalni akcioni plan kao instrument javne politike na lokalnom nivou ima višestruke koristi za zajednicu jer ona, kao i njeni organi i drugi subjekti u zajednici projektuju, planiraju i predlažu posebne mere koje lokalna zajednica i drugi subjekti zajedno preduzimaju u skladu sa konkretnim potrebama svoje sredine, a sve u cilju otklanjanja nejednakosti među ženama i muškarcima i stvaranja jednakih mogućnosti za realizaciju njihovih prava. Sam proces planiranja u kome učestvuju različiti akteri i akterke doprinosi boljem funkcionisanju zajednice, unapređuje komunikaciju i koordinaciju institucija, saradnju sa civilnim sektorom, uključuje građanke i građane, i na taj način se povećava odgovornost za sprovođenje mera i aktivnosti i transparentnije izdvajanje i trošenje sredstava iz budžeta.

Grad Vršac je jedna od lokalnih samouprava koja je konkurisala za sredstva za izradu strateškog dokumenta u oblasti rodne ravnopravnosti.
„Zaposleni u našoj lokalnoj administraciji pristupili su izradi LAP-a za rodnu ravnopravnost zbog problema vezanih za socijalni, ekonomski i politički nivo. LAP za unapređenje rodne ravnopravnosti je ključni dokument za donošenje drugih normativnih akata, a i za unapređenje ili rešavanje problema i pitanja za rodnu ravnopravnost u lokalnoj zajednici i ovaj dokument će biti temelj za promociju pravednijeg, ravnopravnijeg i sigurnijeg društva za sve njegove građane i građanke, bez obzira na pol“ – rekao je Miroslav Stupar iz  Odeljenja za privredu, poljoprivredu i LER Gradske uprave Vršac.

Ferenc Tot i direktorka Zavoda Ivana Krsmanović

Bečej je opština koja je zahvaljujući bespovratnim sredstvima Zavoda u 2022. godini izradila strateški dokument u oblasti unapređenja položaja žena u svojoj lokalnoj zajednici, a  opredeljenost da nastavi sa aktivnostima na ovom polju pokazala je učestvovanjem na konkursu Zavoda za realizaciju aktivnosti iz aktuelnog LAP-a.

„Opština Bečej će nastaviti na unapređenju politike jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti na teritoriji svoje opštine kroz edukaciju mladih. U saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Bečej, nastavićemo da putem Forum teatra razbijamo stereotipe i predrasude o rodnoj ravnopravnosti i promovišemo ženska ljudska prava. Anketa koju smo sproveli, a u koju su bile uključene sve generacije oba pola, pokazala je da mladi jako malo znaju o temi rodne ravnopravnosti i da je neophodno raditi na njihovoj edukaciji. Dakle, mi smo izabrali da se bavimo obrazovanjem stanovništva o ovoj temi“
– izjavio je  prilikom potpisivanja ugovora Tot Ferenc, član kabineta predsednika opštine za demografiju, populacionu politiku i socijalna pitanja.

Snežana Vučurević, pomoćnica gradonačelnika za obrazovanje i rodnu ravnopravnost grada Zrenjanina rekla je da njihova lokalna samouprava mnogo radi na unapređenju rodne ravnopravnosti, i da je u 2023. godini iz budžeta grada izdvojeno preko 8 miliona za ekonomsko osnaživanje žena, posebno žena u seoskim sredinama.

Od 2021. godine, od kada Zavod za ravnopravnost polova realizuje ovaj konkurs, 29 opština u AP Vojvodini izradilo je Lokalni akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji svoje lokalne samouprave, dok je 19 opština dobilo bespovratna sredstva za realizaciju aktivnosti iz aktuelnih LAP-ova.

Na ovaj način Zavod u skladu sa svojom delatnošću i misijom, nastavlja da pruža podršku lokalnim telima za rodnu ravnopravnost sa teritorije AP Vojvodine u cilju primene politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce i Zakona o rodnoj ravnopravnosti u praksi.