Директорка Завода за равноправност полова Ивана Крсмановић потписала је у четвртак 21. децембра 2023. године уговоре о додели бесповратних средстава за финансирање израде Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности (ЛАП), као и за финансирање реализације активности из актуелних ЛАП-ова градова и општина са територије АП Војводине.

Бесповратна средства добило је 15 локалних самоуправа, и то општине Оџаци, Бела Црква, Шид, Пећинци и град Вршац за израду новог ЛАП-а у износу од 1.450.000,00 динара, док је 2.500.000,00 динара додељено општинама Апатин, Опово, Чока, Бечеј, Жабаљ, Бачка Паланка, Тител и Кањижа, односно градовима Кикинда и Зрењанин за реализацију активности из актуелних Локалних акционих планова за унапређење родне равноправности.

Локални акциони план као инструмент јавне политике на локалном нивоу има вишеструке користи за заједницу јер она, као и њени органи и други субјекти у заједници пројектују, планирају и предлажу посебне мере које локална заједница и други субјекти заједно предузимају у складу са конкретним потребама своје средине, а све у циљу отклањања неједнакости међу женама и мушкарцима и стварања једнаких могућности за реализацију њихових права. Сам процес планирања у коме учествују различити актери и актерке доприноси бољем функционисању заједнице, унапређује комуникацију и координацију институција, сарадњу са цивилним сектором, укључује грађанке и грађане, и на тај начин се повећава одговорност за спровођење мера и активности и транспарентније издвајање и трошење средстава из буџета.

Град Вршац је једна од локалних самоуправа која је конкурисала за средства за израду стратешког документа у области родне равноправности.
„Запослени у нашој локалној администрацији приступили су изради ЛАП за родну равноправност због проблема везаних за социјални, економски и политички ниво. ЛАП за унапређење родне равноправности је кључни документ за доношење других нормативних аката, а и за унапређење или решавање проблема и питања за родну равноправност у локалној заједници и овај документ ће бити темељ за промоцију праведнијег, равноправнијег и сигурнијег друштва за све његове грађане и грађанке, без обзира на пол – рекао је Мирослав Ступар из  Одељења за привреду, пољопривреду и ЛЕР Градске управе Вршац.

Ференц Тот и директорка Завода Ивана Крсмановић

Бечеј је општина која је захваљујући бесповратним средствима Завода у 2022. години израдила стратешки документ у области унапређења положаја жена у својој локалној заједници, а  опредељеност да настави са активностима на овом пољу показала је учествовањем на конкурсу Завода за реализацију активности из актуелног ЛАП-а.

„Општина Бечеј ће наставити на унапређењу политике једнаких могућности и родне равноправности на територији своје општине кроз едукацију младих. У сарадњи са Канцеларијом за младе општине Бечеј, наставићемо да путем Форум театра разбијамо стереотипе и предрасуде о родној равноправности и промовишемо женска људска права. Анкета коју смо спровели, а у коју су биле укључене све генерације оба пола, показала је да млади јако мало знају о теми родне равноправности и да је неопходно радити на њиховој едукацији. Дакле, ми смо изабрали да се бавимо образовањем становништва о овој теми“ – изјавио је  приликом потписивања уговора Тот Ференц, члан кабинета председника општине за демографију, популациону политику и социјална питања.

Снежана Вучуревић, помоћница градоначелника за образовање и родну равноправност града Зрењанина рекла је да њихова локална самоуправа много ради на унапређењу родне равноправности, и да је у 2023. години из буџета града издвојено преко 8 милиона за економско оснаживање жена, посебно жена у сеоским срединама.

 Од 2021. године, од када Завод за равноправност полова реализује овај конкурс, 29 општинa у АП Војводини израдило је Локални акциони план за унапређење родне равноправности на територији своје локалне самоуправе, док је 19 општина добило бесповратна средства за реализацију активности из актуелних ЛАП-ова.

На овај начин Завод у складу са својом делатношћу и мисијом, наставља да пружа подршку локалним телима за родну равноправност са територије АП Војводине у циљу примене политике једнаких могућности за жене и мушкарце и Закона о родној равноправности у пракси.