Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović donela je Odluku o dodeli sredstava bračnim parovima za kupovinu kuća sa okućnicom na teritoriji AP Vojvodine.

Na peti po redu „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom“ (u daljem tekstu: Konkurs), koji je Zavod za ravnopravnost polova objavio 04. jula 2018. godine, stiglo je ukupno 186 prijava.
Komisija za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom pregledala je sve prijave, evidentirala dostavljenu dokumentaciju, utvrdila bodovnu listu i nakon terenskog uvida u stanje nekretnina, 22. oktobra 2018. godine donela Predlog rang-liste prijava podnetih po osnovu Konkursa.
Na predlog Komisije, direktorka Zavoda donela je Odluku o dodeli bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom uz saglasnost Upravnog odbora Zavoda za ravnopravnost polova.
Odluka sadrži spisak Učesnika i učesnica konkursa kojima su odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 30 miliona dinara.

Odluku možete pogledati ovde.