Zavod za ravnopravnost polova održaće u subotu 20. maja 2017. godine “Izložbu preduzetničkih veština žena na selu” na platou osnovne škole “Zdravko Čelar” u Čelarevu u periodu od 9 do 12 časova. Izložba će obuhvatiti ručne radove i prehrambene proizvode žena iz Bačke Palanke, Bačkog Petrovca, Bača i Beočina sa namerom da se skrene pažnja javnosti na manje sredine i na preduzetničke i turističke potencijale koje mogu imati proizvodi i rukotvorine seoskih žena.

Proizvodnja rukotvorina, kao drugi izvor prihoda za poljoprivredna gazdinstva nakon primarne poljoprivrede, jeste perspektivna grana koja uz minimalna ulaganja može da obezbedi samozaposlenje i izvor prihoda za preko hiljadu žena iz svih krajeva Vojvodine i doprinese promeni imidža i zemlje i regiona.

Zavod za ravnopravnost polova već dugi niz godina, uz podršku Pokrajinske vlade, svojim programima podstiče rad i vidljivost žena sa sela, vodeći se činjenicom da doprinos žena seoskom turizmu može biti veoma dragocen u smislu očuvanja nekog mesta, ali i poboljšanja opšte socio-ekonomske slike određenog ruralnog prostora.