Завод за равноправност полова расписао је конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за израду Локалног акционог плана (ЛАП) за унапређење родне равноправности и реализацију активности предвиђених овим документом. Укупна средства која се додељују јединицама локалне самоуправе износе 5.500.000,00 динара и биће расподељена за финансирање израде ЛАП-а јединица локалних самоуправа и за финансирање реализације активности предвиђених важећим ЛАП-ом.

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе са територији АП Војводине са успостављеним телом за родну равноправност, у складу са процедуром прописаној у конкурсној документацији.

Циљеви конкурса проистичу из обавеза дефинисаних у Закону о родној равноправности које се односе на креирање јавних политика значајних за родну равноправност и унапређење политике једнаких могућности којом се обезбеђује равноправно учешће и заступљеност жена и мушкараца, посебно припадника осетљивих друштвених група у свим сферама живота, као и примену нормативних оквира и стратешких докумената из области родне равноправности на локалном нивоу.
Специфични циљеви конкурса односе се на обавезе локалних самоуправа дефинисаних у Закону о родној равноправности које се односе на  доношење планских аката у области родне равноправности ради развоја, унапређивања и остваривања родне равноправности.

Локални акциони план је инструмент  јавне политике на локалном нивоу који представља програм локалне самоуправе за решавање одређених проблема, односно реализацију одређених циљева. Локални акциони план за остваривање родне равноправности је документ који се усваја (за одређени период) у циљу унапређења родне равноправности на локалном нивоу, и он је у потпуности прилагођен потребама и приоритетима одређене општине, града или региона и односи се на активности локалне самоуправе али и других локалних актера.

Завод за равноправност полова је у претходне две године (2021/2022) финансирао израду 20 Локалних акционих планова за унапређење родне равноправности и то за следеће локалне самоуправе: Апатин, Бач, Беочин, Бечеј, Чока, Инђија, Кикинда, Кула, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Сента, Опово, Сомбор, Србобран, Сремски Карловци, Шид, Тител, Зрењанин, Жабаљ и Житиште.

Рок за  пријаву је 27. октобар 2023. године, а све информације о конкурсу налазе се овде