Zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za izradu Lokalnog akcionog plana (LAP) za unapređenje rodne ravnopravnosti i realizaciju aktivnosti predviđenih ovim dokumentom. Ukupna sredstva koja se dodeljuju jedinicama lokalne samouprave iznose 5.500.000,00 dinara i biće raspodeljena za finansiranje izrade LAP-a jedinica lokalnih samouprava i za finansiranje realizacije aktivnosti predviđenih važećim LAP-om.

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritoriji AP Vojvodine sa uspostavljenim telom za rodnu ravnopravnost, u skladu sa procedurom propisanoj u konkursnoj dokumentaciji.

Ciljevi konkursa proističu iz obaveza definisanih u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti koje se odnose na kreiranje javnih politika značajnih za rodnu ravnopravnost i unapređenje politike jednakih mogućnosti kojom se obezbeđuje ravnopravno učešće i zastupljenost žena i muškaraca, posebno pripadnika osetljivih društvenih grupa u svim sferama života, kao i primenu normativnih okvira i strateških dokumenata iz oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou.
Specifični ciljevi konkursa odnose se na obaveze lokalnih samouprava definisanih u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti koje se odnose na donošenje planskih akata u oblasti rodne ravnopravnosti radi razvoja, unapređivanja i ostvarivanja rodne ravnopravnosti.

Lokalni akcioni plan je instrument javne politike na lokalnom nivou koji predstavlja program lokalne samouprave za rešavanje određenih problema, odnosno realizaciju određenih ciljeva. Lokalni akcioni plan za ostvarivanje rodne ravnopravnosti je dokument koji se usvaja (za određeni period) u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, i on je u potpunosti prilagođen potrebama i prioritetima određene opštine, grada ili regiona i odnosi se na aktivnosti lokalne samouprave ali i drugih lokalnih aktera.

Zavod za ravnopravnost polova je u prethodne dve godine (2021/2022) finansirao izradu 20 Lokalnih akcionih planova za unapređenje rodne ravnopravnosti i to za sledeće lokalne samouprave: Apatin, Bač, Beočin, Bečej, Čoka, Inđija, Kikinda, Kula, Novi Bečej, Novi Kneževac, Senta, Opovo, Sombor, Srbobran, Sremski Karlovci, Šid, Titel, Zrenjanin, Žabalj i Žitište.

Rok za prijavu je 27. oktobar 2023. godine, a sve informacije o konkursu nalaze se ovde