Покрајински завод за равноправност полова расписао је за привредна друштва и предузетнице Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва у 2023. години са циљем подстицања развоја жена предузетника и привредних друштава, односно микро и малих предузећа у којима су већински власници жене, а које послују на територији АП Војводине.

Намера је унапредити пословање и процес производње односно пружања услуга путем инвестиција у опрему и набавку репроматеријала. Дугорочно циљ је оснажити жене које су на почетку бављења предузетништвом дa истрају на свом путу каријере и остваре своје таленте, креативност и иницијативе.

Предмет јавног конкурса је финансирање набавке опреме или набавке опреме и репроматеријала, а право учешћа имају привредна друштва и предузетнице са седиштем или регистрованом пословном јединицом на територији АП Војводине. Укупна средства која се додељују по конкурсу износе 12.000.000,00 динара, а висина тражених средстава, укључујући и ПДВ, не може бити мања од 150.000,00 динара, односно већа од 400.000,00 динара по појединачној пријави.

Област економског оснаживања жена спада у један од приоритетних задатака Завода за равноправност полова, јер је оно основ за постизање родне равноправности али и одрживи развој и остваривање циљева постављених Агендом 2030 Уједињених нација. Продор жена у сферу предузетништва представља значајан корак на путу еманципације и стицања економске независности као првог предуслова за родну равноправност.

Конкурс је отворен до 1. новембра 2023. године, а све информације у вези са конкурсом као и начином за аплицирање можете погледати овде