Usled štajka Pošte Srbije i kašnjenja prijema dokumentacije na konkurs za razvoj i afirmaciju ženskog preduzetništva, Komisija za procenu prijava NEĆE doneti Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih privrednih subjekata u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, kako je predviđeno Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva.

Lista će biti doneta i objavljena na sajtu Zavoda u što kraćem roku.

Hvala na razumevanju.